Skip to content

ONLINE ZANGLESSEN

Bij ons kun je ook Online zanglessen volgen. Het werkt heel simpel. Door het klikken op een door jouw coach gestuurde link ben je online in een afgesloten ruimte met jouw coach. 

De coach kan uiteraard audiovoorbeelden geven en je ziet elkaar door video. Er kunnen documenten worden gedeeld en de coach heeft een whiteboard waar hij/zij op kan tekenen, zodat je overzichtelijke uitleg kan krijgen. Ideaal voor de lange-afstand-les of als je om een andere reden even niet bij elkaar kan komen. 

ONLINE singing lessons

Online streaming singing lessons are available at Vocal Center; with one simple click on an URL that your coach will send you. You will connect with your coach to get a perfect coaching. The coach works with a whiteboard, document sharing, and of course video and audio. Even Youtube links can be shared and viewed together.

Ideal for those who live far away or for another reason can’t be together with their coach. 

Online is praktisch, tijdbesparend, effectief

Je bent niet afhankelijk van het verkeer of andere vertragende factoren en je bespaart heel veel reistijd als je van ver komt. Kun je om een andere reden elkaar niet gemakkelijk zien, dan is dit de ideale oplossing

Je mag er vanuit gaan dat, mits je goede wifi hebt, de les functioneel en waardevol voor je zal zijn. 

Bereid je lessen voor en kom met vragen waar je aan zou willen werken. Zo maak je maximaal gebruik van de tijd die je met je coach hebt en zal je snel grote stappen maken.

———————————-

Tarieven Klik hier

———————————-

Er zijn meerdere soorten les

Online is practical, time-saving, effective

You are not dependent on traffic or other slowing factors and you save a lot of travel time if you come from far. You can’t see each other for another reason? Then this is the perfect solution.

You can assume that, if you have a good WiFi connection, the lessons will be functional and valuable for you.

Prepare your lessons well and come up with questions about what you’d like to work on. This way you’ll make maximum use of the time you have with your coach and you will quickly make great steps.

——————————–

Rates

———————————–

Different kind of lessons

Workshop Vocal Esence Online

2 uur voor €65,-

VOCAL ESSENCE ®

Vocal Essence® is een door Vocal Center ontwikkelde zangmethode.

Geïnspireerd door diverse toonaangevende zangtechnieken in Europa en daarbuiten, maar vooral door de praktische ervaringen van onze eigen coaches, zijn we tot een unieke combinatie gekomen, één zangmethodiek.

Overzichtelijk en met direct resultaat in elke les. We houden het eenvoudig als dat kan, en we gaan in detail als het moet. Je stem begrijpen is een must om je stem te kunnen beheersen. Vocal Essence® biedt bewustzijn van de werking van de stem in de meest praktische methode die je kunt bedenken. We werken met liedjes in onze lessen omdat dat is waarvoor je naar ons toekomt. Je wilt liedjes leren zingen.

Workshop Vocal Esence Online

2 hours for € 65, –

VOCAL ESSENCE ®

Vocal Essence® is a singing method developed by Vocal Center.

Inspired by various leading singing techniques in Europe and beyond, but especially by the practical experiences of our own coaches, we have come to a unique combination, one singing method.

Clear and with immediate results in every lesson. We keep it simple when we can, and we go into detail if we have to. Understanding your voice is a must in order to control your voice. Vocal Essence® provides awareness of how the voice works in the most practical method you can imagine. We work with songs in our lessons because that’s what you come to us for. You want to learn to sing songs.

BEKIJK HIER HOE GEMAKKELIJK HET IS:

Yes I want to book an online lesson.

Fill in the Form

Ja ik wil graag een online les boeken!

Vul het formulier in


    Klik hier en vul je postcode in