Skip to content

ON-LINE ZANGLESSEN

Bij ons kun je ook On-line zanglessen volgen. Het werkt heel simpel. Door het klikken op een door jou coach gestuurde link ben je online in een afgesloten ruimte met jouw coach. 

De coach kan uiteraard audio voorbeelden geven en je ziet elkaar door video. Er kunnen documenten worden gedeeld en de coach heeft een white-board waar hij op kan tekenen zodat je betere uitleg kan krijgen. Ideaal voor de lange afstand les of als je om een andere reden even niet bij elkaar kan komen. 

ON-LINE singing classes

Online streaming singing lesson are available at Vocal center. With one simple click on an URL that your teacher will send you You will connect with Your teacher to get a perfect coaching. The teacher works wit a whiteboard, document sharing, and of Course video and audio. Even Youtube links can be shared an viewed together.

Ideal for those who live far away or for another reason can’t be together with their teacher. 

Online is praktisch, tijdbesparend, effectief

Je bent niet afhankelijk van het verkeer of andere vertragende factoren en je bespaart heel veel reistijd als je van ver komt. Kan je om een andere rede elkaar niet gemakkelijk zien. Dan is dit de ideale oplossing

Je mag er vanuit gaan dat, mits je goede wifi hebt, de les functioneel en waardevol voor je zal zijn. 

Bereid je lessen voor en kom met vragen waar je aan zou willen werken. Zo maak je maximaal gebruik van de tijd die je met je coach hebt en zal je snel grote stappen maken.

———————————

Tarieven Klik hier

———————————-

Er zijn meerdere soorten les

Online is practical, time-saving, effective

You are not dependent on traffic or other slowing factors and you save a lot of travel time if you come from far. Can’t you easily see each other for another reason? Then this is the ideal solution

You can assume that, provided you have good WiFi, the lesson will be functional and valuable for you.

Prepare your lessons and come up with questions you would like to work on. This way you make maximum use of the time you have with your coach and you will quickly make great strides.

———————————

Rates

———————————-

Different kind of lessons

BEKIJK HIER HOE GEMAKKELIJK HET IS:

Yes I want to book an online lesson.

Fill in the Form

 

Ja ik wil graag een online les boeken!

Vul het formulier in


    Klik hier en vul je postcode in